De Keukenhof 2019

De Keukenhof is een bloemenpark ten noordwesten van Lisse in Zuid-Holland. Het trekt jaarlijks rond een miljoen bezoekers vanuit de hele wereld.


Op het 32 hectare grote park worden jaarlijks in het voorjaar (eind maart t/m eind mei) bolgewassen van bedrijven uit de omgeving tentoongesteld.

Geschiedenis

Keukenhof is gevestigd op een gedeelte van het landgoed van Kasteel Keukenhof. Het Landgoed Keukenhof is ontstaan in 1642 toen er een hoekige hofstede ‘Keukenhof’ werd gebouwd in het keukenduin van slot Teylingen. Het keukenduin ontleent zijn naam aan het feit dat de opbrengsten van het duingebied zoals wild, vee en allerlei kruiden en bessen bestemd waren voor de huishouding ofwel keuken van het slot Teylingen.

Latere bewoners hebben de hofstede Keukenhof verbouwd tot het huidige met torens verfraaide Kasteel Keukenhof. In 1857 werd het park heringericht door de tuinarchitecten Zocher en Zn., die later ook het Vondelpark in Amsterdam ontwierpen.

In 1949 werd het noordelijke deel van het landgoed tot bloemententoonstelling ingericht, op initiatief van de toenmalige burgemeester van Lisse, W.J.H. Lambooy en een tiental vooraanstaande bloembollenkwekers, onder leiding van tuinarchitect W. van der Lee (1906-1984). Hij maakte de eerste tekeningen voor de bloembollen tentoonstelling Keukenhof. Na de opening in 1950 werd hij aangesteld als directeur. Voor zijn vakkundigheid in de opbouw van Keukenhof werd Van der Lee op 29 april 1969 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van der Lee bleef aan als directeur tot 1975. Inmiddels doen 91 zogenaamde hofleveranciers ieder jaar mee met de tentoonstelling.

Sinds 1957 staat op het terrein de Keukenhofmolen.

Sinds de laatste kasteelheer van het Landgoed Keukenhof, graaf J.C.E. van Lynden, in augustus 2003 is overleden, heeft de stichting Kasteel Keukenhof van de graaf de verantwoordelijkheid gekregen voor de instandhouding en exploitatie van het landgoed dat bestaat uit meer dan 230 hectare grond waarop 18 rijksmonumenten staan.

Bron: Wikipedia